Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2019/2020:1.  Monika Dereń-Turek   -   przewodniczący

2. Agnieszka Majewska    -   z-ca przewodniczącego 

3. Teresa Szymańska - skarbnik

4. Marta Wróblewska - członek

 

Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 713