Plan lekcji 2019/2020

Plan zajęć 2019/2010 - POBIERZ PLAN W FORMACIE PDF

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Rok szkolny 2019/2020 okres II

 

 

 

 

 

 

Czas trwania lekcji

 

0

 

I

 

II

 

III

 

V

 

VI

 

VII

 

VIII

 

 

Dyżury nauczycieli

 

PON.

1

8.00-8.45

Wychowanie przedszkolne

8.00-9.10

Religia

9.10-9.40

Wychowanie przedszkolne

9.40-13.30

Wych.fiz. s.gimn.

Wych.fiz. s.gimn.

Eduk.wczes

informatyka

s.komp.

j.polski 

s.16

j.niemiecki 

s.17

religia

s.komp. 

1

M. Pankowska

T. Szymańska

2

8.55-9.40

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

muzyka 

s.18

j.polski 

s.16

j.angielski 

s.15

j.niemiecki

s.17

2

 

M. Pankowska, T. Turek

3

9.50-10.35

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

religia 

s.18

j.angielski

s.15

muzyka 

s.17

j.polski 

s.16

 3

T. Turek, L. Gugała

4

10.50-11.35

Eduk.wczes

Eduk.wczes 

religia

j.polski 

s.16

Wych.fiz. s.gimn 

geografia

s.17 

j.angielski 

s.15

4

L. Gugała

A. Pomykała

5

11.45-12.30

religia

religia

j.angielski

historia

s.18

Wych.fiz. s.gimn.

j.polski

s.16

matematyka

s.17

5

 

 

D. Nieznalska

M. Mozgawa

6

12.40-13.25

 

 

 

 

religia

s.15

zaj. z wych.

s.17

WOS 

s.16

6

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

Wych.fiz.

s.gimn.

Wych.fiz.

s.gimn.

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

WT.

1

8.00-8.45

Wychowanie przedszkolne

8.00-11.45

j. angielski
11.45-12.15

wych. przedszk.
12.15-13.30

 

Eduk.wczes

Eduk.wczes

wych.fiz.
s.gim.

matematyka s.17

historia 
s.16

j.angielski
s.15

informatyka s.komp.

1

U. Urbańska
D. Nieznalska

2

8.55-9.40

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

geografia
s.17

Zaj. z wych. s.15

historia 
 s.16

Ed.bezp. s.komp.

2

D. Nieznalska 
I. Krawiec

 

3

9.50-10.35

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

j.angielski

s.15

Matematyka s.17

Fizyka   

s.komp.

Historia
s.16

3

4

10.50-11.35

j.angielski

Eduk.wczes

Eduk.wczes

j.polski 

s.16

Informatyka s.komp.

Fizyka 
s.15

matematyka s.17

4

A. Klich 
B. Dziurda

5

11.45-12.30

Eduk.inf.

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Wych.fiz
s.gimn.

j.polski 

s.16

Matematyka

s.17

Fizyka

s.15

5

 

 

A. Klich 
K. Stelmach

 

6

12.40-13.25

 

 

 

 

technika

s.18

j.polski 

s.16

Fizyka

s.15

6

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

j.niemiecki 

s.15

Zaj. z wych.

s.16

7

8

 

 

 

 

 

 

 

j.niemiecki

s.15

8

9

M. Pankowska

ŚR.

1

8.00-8.45

Wychowanie przedszkolne

8.00-11.45

j.angielski
11.45-12.15

Wychowanie przedszkolne
12.15-13.00

Eduk.wczes 

Eduk.wczes 

Eduk.wczes

religia 
s.18

j.angielski
s.15

Matematyka s.17

j.polski  

 s.16

1

 

 

K. Stelmach

E. Drzewi 

2

8.55-9.40

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

j.angielski
s.15

matematyka s.17

religia 
s.18

j.polski

s.16

2

3

9.50-10.35

Wych.fiz

Wych.fiz.

Eduk.wczes

Matematyka
s.17 

religia 
s.18

j.polski 
s.16

j.angielski

s.15

3

4

10.50-11.35

religia

religia

j.angielski

j.polski

s.16

Wych.fiz. s.gimn.

Chemia
s.15

Geografia s.17 

4

E. Drzewi
A. Podolska - Szoja

5

11.45-12.30

 

 

religia

Biologia
s.16

 

historia 
s.15

Matematyka s.17 

5

 

 

A. Podolska - Szoja
M. Mozgawa

 

6

12.40-13.25

 

 

 

Wych.fiz. s.gimn.

 

Biologia 
s.16

Religia

s.15

6

7

13.35-14.20

 

 

 

WDŻ
s.18 

 

Wych.fiz. s.gimn.

Wych.fiz.

s.gimn.

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 WDŻ

8

D. Nieznalska
M. Mozgawa

CZW.

1

8.00-8.45

Wychowanie przedszkolne
8.00-13.00

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

j.polski 
s.18

matematyka s.17

j.angielski
s.15

Biologia

s.16

1

 

 

I. Krawiec

A. Klich 

 

2

8.55-9.40

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

j.polski
s.18

j.angielski
s.15

Matematyka s.17

chemia 

s.16

2

3

9.50-10.35

Eduk.wczes

Eduk.wczes

wych.fiz

j.angielski
s.15

Geografia
s.17

Chemia
s.18

j.polski

s.16

3

4

10.50-11.35

wych.fiz.

wych.fiz.

Eduk.infor.

Zaj. z wych.
s.18

j.polski

s.16

Geografia
s.17

j.angielski

s.15

4

 

 

L. Gugała 

T. Szymańska

 

5

11.45-12.30

 

j.angielski

 

matematyka s.17

Muzyka
s.15

Plastyka
s.18

Historia

s.16

5

6

12.40-13.25

 

 

 

wch.fiz.
s.gimn.

Plastyka
s.15

Informatyka s.komp.

Matematyka

s.17

6

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

Wych.fiz. s.gimn.

Wych.fiz. s.gimn.

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

8

D. Nieznalska

PI.

1

8.00-8.45

Wychowanie przedszkolne

8.00-11.05

religia
11.05-11.35

Wychowanie przedszkolne
11.35-13.30

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Wych.fiz. s.gimn.

Biologia
s.15

j.polski 

s.16

Matematyka koło.
s.17

1

A. Podolska - Szoja

L. Gugała

2

8.55-9.40

Eduk.wczes

Eduk.wczes

Wych.fiz.

Matematyka
s.17

Historia

s.18

j.polski 

s.16

Chemia
s.15

2

 

I. Krawiec
E. Drzewi

3

9.50-10.35

eduk.
muzyczna

eduk.
muzyczna

Eduk.wczes

historia 
s.18

Wych.fiz.

s.gimn.

Biologia

s.15

j.polski

s.16

3

4

10.50-11.35

j.angielski

Eduk.inf.

Eduk.wczes

Technika
s.18

j.polski

s.16

Matematyka

s.17

WOS 
s.15

4

E. Drzewi
A. Pomykała

5

11.45-12.30

 

j.angielski

Eduk.wczes

plastyka 

s.18

matematyka
s.17 

Wych.fiz. s.gimn.

Wych.fiz. s.gimn.

5

 

T. Szymańska
M. Mozgawa

6

12.40-13.25

 

 

 

 

 

Religia

s.17

j.polski/angielski-koło
s.16

6

7

13.35-14.20

 

 

 

 

 

doradz.
zawodowe
s.17

j.angielski - koło
s.16 

7

 

T. Szymańska
R. Majewska-Sałek

8

 

 

 

 

 

 

 

 doradz.
zawodowe

8

Tygodniowy plan zajęć lekcyjnych zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.01.2020 roku.

 

Poprawiono: 02 luty 2020
Odsłony: 1960